Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 149/2008 Ob-5833/08 , Stran 2397
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za pravne zadeve (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna strokovna izobrazba pravne smeri; – najmanj štiri leta delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Izbrani kandidat bo v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih imenovan v naziv, tudi če nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, vendar ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v roku šest mesecev od imenovanja. Znanje uradnega jezika bo komisija ocenila iz vloge in listin, ki jih bo kandidat priložil vlogi. Naloge delovnega mesta so: – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s pravnega področja in področja delovnih razmerij, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s pravnega področja, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence. Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbami datumov začetka in datumov prenehanja posameznega delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in s kratkim opisom del pri vsakem delodajalcu; 3. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka kandidat dovoljuje Občini Šoštanj pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z delom v lokalni samoupravi. Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za pravne zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal pretežno na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, in sicer najkasneje do ponedeljka, 7. julija 2008. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na uradni elektronski naslov Občine Šoštanj: obcina@sostanj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po koncu javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Darja Medved po tel. 03/898-43-12 ali po elektronski pošti darja.medved@sostanj.si. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti