Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 9000-5/2008 Ob-5737/08 , Stran 2396
Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06) nadzorni svet sklada razpisuje prosto delovno mesto direktorja Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Poleg splošnih pogojev za sklenitev pogodbe o zaposlitvi morajo kandidati za direktorja izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetno izobrazbo, – najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj osem let na področju priprave, vodenja in financiranja investicijskih projektov s področja varstva okolja in/ali s področja varčne rabe energije, oziroma obnovljivih virov energije, – praktične delovne izkušnje pri načrtovanju in dodeljevanju sredstev javnih financ za namene varstva okolja in/ali varčne rabe energije, oziroma obnovljivih virov energije, – poznavanje delovanja finančnih instrumentov in skladov Evropske unije ter praktične delovne izkušnje pri načrtovanju in dodeljevanju sredstev teh skladov. Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna in ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še ni bila izbrisana. Direktorja sklada imenuje Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju nadzornega sveta sklada za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev in razpisnih pogojev s prilogami: – fotokopijo potrdila o pridobljeni univerzitetni izobrazbi, – opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, – izjavo kandidata, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Eko skladu, j.s. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc oziroma matičnega registra, za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev poslovne sposobnosti in nekaznovanosti, – vizijo nadaljnjega dela in razvoja sklada ter – življenjepisom, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za imenovanje direktorja – ne odpiraj«, najkasneje do 11. 7. 2008 do 12. ure. Nadzorni svet bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku petnajstih dni po odločitvi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti