Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Ob-5736/08 , Stran 2395
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo), Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije v Občinski upravi Občine Brda. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: višji svetovalec II., višji svetovalec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela zaposlenih, – sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna strokovna izobrazba; – najmanj pet (5) let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave, – znanje uradnega jezika. Skladno z 89. členom ZJU se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Delo na prostem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Brda, Trg 25 maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih in po potrebi na terenu. Prijava mora vsebovati: 1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine; 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. izjavo o znanju uradnega jezika; 5. izjavo glede državnega izpita iz javne uprave; 6. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Brda pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto »svetovalec za okolje in prostor«, na naslov: Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, v roku osem dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Nika Fabricijo, tel. 05/335-10-30, e-pošta: nika.fabricijo@obcin-brda.si. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesecev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti