Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Ob-5739/08 , Stran 2375
1. Raziskovalno področje in mentor Kandidat se lahko prijavi na naslednje raziskovalno področje pri izbranem mentorju: priimek in ime mentorja: Dean Komel, šifra mentorja: 11259, šifra – raziskovalno področje: 6.10.00 – Humanistične vede/Filozofija. 2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis Kandidat za mladega raziskovalca mora v skladu z 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 39/07) (glej http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-mr-RO-maj07.asp) – v nadaljevanju Pravilnik – izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8; – ali ima zaključen magisterij; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma služenja vojaškega roka. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, se ne morejo prijaviti na razpis. 3. Merila za ocenjevanje kandidatov (v skladu z 26. členom Pravilnika): – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju; – že zaključen magisterij; – vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – prejete nagrade oziroma priznanja; – objavljeni članki; – sodelovanje pri raziskovalnem delu. Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija. V skladu z 27. členom Pravilnika bo izbor prijavljenih kandidatov opravil Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila, navedena v tem razpisu. 4. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena Pravilnika: – življenjepis, – potrdilo o državljanstvu, – dokazilo o opravljeni diplomi z dodatkom k diplomi, – uradno potrjen seznam opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju s povprečno oceno. Prijavi naj kandidat priloži tudi: – morebitno potrdilo o zagovoru magisterija, – dokazilo o vpisu na podiplomski študij (če je že vpisan na podiplomski študij), – dokazilo o prejetih nagradah oziroma priznanjih, – dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih, – opis drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu. 5. Rok in način oddaje prijave Pisne vloge z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter drugimi zahtevanimi dokazili naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po datumu objave v Uradnem listu RS na naslov: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Cankarjeva 10b, 1000 Ljubljana, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce«. Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni predvidoma v roku 30 dni po opravljenem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti