Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 400/08 Ob-5237/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 400/08 z dne 29. 5. 2008, je bila garsonjera, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, številka 47, v izmeri 32,44 m2, v VII. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Vrtna ulica 8, Murska Sobota, identifikacijska številka stavbe 1891.ES na parceli številka 1022/2, katastrska občina Murska Sobota, ki jo je zastavni dolžnik Zrim Mitja, stanujoč Murska Sobota, Vrbišče 17, 9000 Murska Sobota, pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 4. 2008, sklenjene s prodajalcem Badrljica Mihajlom, Nanoška ulica 16, Ljubljana, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost