Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 418/08 Ob-5236/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 418/08 z dne 30. 5. 2008, je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 73, stoječe na parc. št. 512/15 in parc. št. 512/16, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 21,22 m2, last zastaviteljev Urbana Jagodica in Tatjane Kovač – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2008, zastavljeno v korist upnice Posojilnica –Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.