Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 177/08 Ob-5235/08 , Stran 2131
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 177/08 z dne 30. 5. 2008, zastavitelja Ivan Ivančić, rojen 6. 6. 1972, stanujoč Dolnji Zemon 58, 6250 Ilirska Bistrica in Mateja Ivančić, rojena 1. 8. 1978, stanujoča Harije 1b, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljujeta, vsak za svoj solastni delež 1 pri dvosobnem stanovanju št. 4, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Tavčarjevi ulici 13, Ilirska Bistrica, v izmeri 63,97 m2, ki stoji na parc. št. 1742, k.o. Ilirska Bistrica, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6% letno in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 15. člena hipotekarne kreditne pogodbe in s končnim datumom zapadlosti terjatve, vračila kredita dne 18. 6. 2033, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v hipotekarni kreditni pogodbi številka 189415-002 in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 30. 5. 2008, opr. št. SV 177/08, v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.