Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 409/08 Ob-5233/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-409/08 z dne 29. 5. 2008, je bilo stanovanje št. 4, v II. nadstropju stanovanjske hiše Prešernova 22d, št. stavbe 2044, ki stoji na parceli št. 2692/1, vpisani pri vl. št. 3579 k.o. Velenje, last Šmarčan Mirana, Prešernova cesta 22d, 3320 Velenje, do celote, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 63.399,51 CHF, s pripadki.