Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 569/08 Ob-5231/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 569/08 z dne 2. 6. 2008, je bila zastavljena nepremičnina – stanovanje št. 5, z ident. št. 2636-3039-5, ki se nahaja v II. nadstropju stavbe na naslovu Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1645, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja Romana Kocena, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 977/4/92 B z dne 15. 5. 1992. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.