Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 424/2008 Ob-5230/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 424/2008 z dne 3. 6. 2008, je stanovanje v zahodnem delu poslovno stanovanjske hiše z dvoriščnim objektom, v skupni površini 295,37 m2, s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Slomškov trg 013, Maribor, ki stoji na parceli številka 1578, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 242, katastrska občina Maribor-Grad, katerega lastnica je zastavna dolžnica Mojca Furman, EMŠO 1512977506055, stanujoča Medvedova ulica 024, Maribor, do ene polovice od celote, na podlagi originalne overjene darilne pogodbe z dne 21. 5. 2008 zastavljeno v korist NLB Leasing Maribor d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor, matična številka 5968321, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 79.000,00 EUR s pripadki.