Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5210/08 , Stran 2109
Upravi družb PUP Velenje Holding, d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje in PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, v skladu z določili 586. člena ZGD-1 obveščata delničarje obeh družb, da je za četrtek 10. 7. 2008 ob 9.30, sklicana skupščina delniške družbe PUP Velenje d.d. in za v četrtek 10. 7. 2008 ob 8.30, sklicana skupščina delniške družbe PUP Velenje holding, d.d. Na prej navedenih skupščinah bodo delničarji obravnavali in odločali o predlogu sklepov za združitev obeh navedenih družb, ki se izvede s pripojitvijo družbe PUP Velenje holding, d.d. k družbi PUP Velenje d.d. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v prostorih informativnih pisarn za izvedbo skupščine na sedežu obeh družb v skladu z objavljenimi sklici skupščin obeh družb v Uradnem listu RS. Delničarje obeh navedenih družb v skladu z določili 586. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da sta upravi družb, ki se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju dne 5. 6. 2008 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred tem pregledala nadzorna sveta obeh družb in pripojitveni revizor. Na sedežu obeh družb je delničarjem na vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena pogodba, letni obračun in poročilo o stanju PUP Velenje holding, družba za upravljanje, svetovanje in poslovne storitve, d.d., Koroška cesta 40 A, za poslovna leta 2004, 2005 in 2006, v skladu z določilom 68. člena ZGD-1 zaključno poročilo, katerega sestavni del so tudi revidirani računovodski izkazi obeh družb za poslovno leto 2007 po stanju na dan 31. 12. 2007, zaključno poročilo po stanju prevzete družbe na dan obračuna pripojitve, to je 31. 12. 2007, poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poročilo o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov družb v skladu z določili 584. člena ZGD-1. Vsa gradiva so delničarjem na vpogled v skladu z objavljenimi sklici skupščin. Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. točke 586. člena ZGD-1.