Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5190/08 , Stran 2109
V skladu z določili 599. člena ZGD-1 uprava družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in uprava družbe Pekarna Lesce, podjetje za pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, obveščata delničarje družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, da je bila pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Kranju in pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Ljubljani, dne 6. junija 2008 predložena pogodba o pripojitvi, ki sta jo upravi prevzemne in prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 6. junija 2008. Pripojitev prevzete družbe Pekarna Lesce, podjetje za pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Rožna dolina 8, 4248 Lesce k prevzemni družbi Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, se izvede po stanju na dan obračuna združitve, ki je 31. 12. 2007. V skladu z določili drugega odstavka 599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Edini družbenik prevzete družbe Pekarna Lesce, podjetje za pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, družba Žito, d.d. bo v torek, dne 8. julija 2008 sprejel ustrezne sklepe vezane na pripojitev. Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1 meseca od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe. Skladno z določili četrtega odstavka 599. člena ZGD-1, se določila vezana na 3. in 4. točko drugega odstavka 581. člena, prve in druge alinee 2. točke drugega odstavka 582. in 583. člena ZGD-1, ne upoštevajo. Delničarjem, ki so udeleženi pri pripojitvi, bo v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD-1 omogočena pridobitev listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.