Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 101-3/2008-231 Ob-4659/08 , Stran 2107
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna enota Šentjur pri Celju, se pri zaporedni številki 1, kjer so vpisani Dogovori o sindikalnih pogojih za delo, Sindikata podjetja Hmezad Tajfun, Planina pri Sevnici, z matično številko 5173124 ter davčno številko 95009540, vpiše naslednja sprememba: 1. Sprememba imena sindikata se opravi tako, da se kot veljavno polno ime sindikata vpiše Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – Sindikat podjetja Tajfun Planina, Planina pri Sevnici in kot skrajšano ime SKEI sindikat podjetja Tajfun Planina, Planina pri Sevnici. 2. Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata podjetja Tajfun Planina z dne 14. 4. 2008. 3. Spremembo imena in hrambo pravil sindikata je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, Ciril Metod Kovač. 4. Z izdajo te odločbe preneha veljati odločba o hrambi Dogovorov o sindikalnih pogojih za delo, ki jo je izdala Občina Šentjur pri Celju, št. 02-2/93-3 z dne 27. 5. 1993.