Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 221-3/2002/13 Ob-5139/08 , Stran 2105
V register političnih strank se pod zaporedno številko 45, kjer je vpisana politična stranka Progresivna stranka, s skrajšanim imenom Progresivci in s kratico imena PS ter s sedežem: Kropa, Kropa 13, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Zeleni Progres, sprememba skrajšanega imena v: Progres, sprememba kratice imena v: ZP, sprememba znaka, sprememba sedeža v: Ljubljana, Ulica bratov Učakar 4, sprememba programa in sprememba zastopnika stranke. Znak stranke je napis ZELENI PROGRES / pisava: Franklin Gothic Medium/ (barva: Zelena 5/129/17 RGB) namesto črke O v besedi PROGRES je vstavljena sončnica (dve barvi: Črna 13/12/14 RGB in rumena 247/241/9). Številke barv so določene po barvnem modelu RGB. Kot novi zastopnik stranke se vpiše Tomaž Ogrin, EMŠO: 0911940500209, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana.