Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5181/08 , Stran 2104
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: Nabavo in montažo opreme za ureditev transporta odlagališča nenevarnih odpadkov na deponiji Prapretno JUG. Naročnik bo pri vrednotenju upošteval samo kompletne ponudbe. Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel. 03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Cena razpisne dokumentacije je 40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na TRR 02330-0012039058 s pripisom »RD – Nabava in montaža opreme za ureditev transporta odlagališča nenevarnih odpadkov na deponiji Prapretno JUG«. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje pri Edvardu Zorko. Rok za oddajo ponudb je 23. 6. 2008 do 12. ure.