Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 007-03/2008 Ob-5268/08 , Stran 2087
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova za leto 2008. Predvidena višina sredstev za ta namen je 4.000,00 EUR. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto – društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Cankova. V letu 2008 bo Občina Cankova sofinancirala: – dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 1.500,00 EUR, – turistične prireditve in akcije v skupni višini 2.500,00 EUR. Prijava mora vsebovati: – namen in naslov izvajanega programa ali projekta, – število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze, – podatke o izvajalcu programa, – potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba, – odgovorno osebo za izvajanje programa, – kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih, – čas izvedbe, – predvidena poraba sredstev in viri sredstev. Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti. Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 6. 2008. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – turizem«. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za turizem. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.