Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 4301-5/2007/355 Ob-5239/08 , Stran 2051
V točki 8. javnega razpisa »Višina sredstev« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Ministrstvo za gospodarstvo bo poleg sredstev iz prvega in drugega odstavka zagotovilo dodatna sredstva v višini 8.000.000,00 EUR, in sicer: – 6.799.999,00 EUR – namenska sredstva EU-ESRR, – 1.200.001,00 EUR – slovenska udeležba. Dodatna sredstva bodo na razpolago najpozneje od 1. 1. 2011 dalje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.«