Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 110-5/2008 Ob-4363/08 , Stran 1744
Svet Centra za socialno delo Trebnje na podlagi sklepa 5. seje Sveta Centra za socialno delo Trebnje, z dne 24. 4. 2008, ponovno razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Trebnje. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 121/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr. in 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45) in 9. ter 12. člena Statuta Centra za socialno delo Trebnje lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali – višja strokovna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. Kandidat/ka mora imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od pričetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predviden pričetek dela je 16. 8. 2008. Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, skupaj z izdelano vizijo razvoja Centra za socialno delo Trebnje, v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11, z oznako: Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti