Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 6710-01/2008 Ob-4341/08 , Stran 1721
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Bovec, – da so registrirani najmanj eno leto, – imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno vadbo, – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo do občine poravnane vse obveznosti. 3. V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi občini. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini. 4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine športnih programov: – interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov, – športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športno rekreacijo, – kakovostni in vrhunski šport, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, – športne prireditve in promocijske dejavnosti in – delovanje društev. 5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2008, znaša 24.500,00 EUR. Višina sredstev za posamezne vsebine je razvidna iz letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2008. 6. Razpisna dokumentacija je na voljo na internetni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si) oziroma jo izvajalci športnih programov lahko dvignejo na Občini Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, v času uradnih ur. 7. Rok za prijavo na javni razpis – Šport 2008 – je 26. 5. 2008. 8. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. 9. Odpiranje prijav bo 27. 5. 2008 in ne bo javno. 10. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 11. Izbrane vsebine bodo sofinancirane na podlagi meril, pogojev in normativov za vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 8/08). 12. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti do 30. 12. 2008. 13. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti