Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

SV 472/08 Ob-4303/08 , Stran 1678
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 472/08 z dne 24. 4. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje številka 37, v izmeri 41,42 m2, v IV. nadstropju stavbe na naslovu Kardeljeva cesta 58, 2000 Maribor, zgrajene na parc. št. 80/6 katastrska občina Spodnje Radvanje; last zastaviteljev Sonje Zupanc, rojene 24. 10. 1956, stanujoče Kardeljeva cesta 58, 2000 Maribor, do 1/2 in Ferdinanda Zupanca, rojenega 4. 5. 1948, stanujočega Kardeljeva cesta 58, 2000 Maribor, do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe številka 4741/93 z dne 22. 11. 1993; zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Lačen Marka, rojenega 7. 10. 1980, stanujočega Grajenščak 25j, 2250 Ptuj, v višini 25.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 4. 2023, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti