Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

SV 264/2008 Ob-4302/08 , Stran 1678
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14a, opr. št. SV 264/2008 z dne 25. 4. 2008, je bilo stanovanje številka 96 v izmeri 64,08 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko oznako 3727.ES, na naslovu Lendavska ulica 17/c, Murska Sobota, stoječi na parcelni številki 238/1, vpisani v vložni številki 3974 katastrska občina Murska Sobota, skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, do celote, last dolžnika in zastavitelja Petra Škaliča, rojenega 6. 7. 1978, EMŠO 0607978500082, stanujočega Velika Polana 56, na podlagi notarskega zapisa opr. št. SV 110/2008 z dne 15. 4. 2008, z vsebovano prodajno pogodbo, notarskega zapisa opr. št. SV 825/06 z dne 25. 9. 2006, z vsebovano prodajno pogodbo in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, zastavljeno v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice NLB d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, matična številka 5860571, v znesku 40.000,00 EUR skupaj z vsemi pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti