Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

SV 161/08 Ob-4278/08 , Stran 1677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 161/08 z dne 25. 4. 2008, je bila nepremičnina – poslovni prostor v izmeri 36,40 m2, v pritličju trgovsko poslovnega centra – del »Za gradom«, na naslovu Beblerjeva 1 v Kopru, stoječega na parcelah številka 249, 261 in 262, k.o. Semedela, po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije na parceli s številko 249/40 k.o. Semedela, last Lazar Mire, EMŠO 0603966505318, Semedela 86, 6000 Koper, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka CZG –023-90 z dne 14. 2. 1990, sklenjene med S.P. Galeb Izola – Inženiring, kot prodajalcem Zavarovalno skupnostjo Triglav, Območna skupnost Koper, kot kupcem, kupoprodajne pogodbe številka 29/97 z dne 18. 2. 1997, sklenjene med Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper, kot prodajalcem in Leasing Invest d.o.o. Koper, kot kupcem ter prodajne pogodbe z dne 22. 9. 2000, sklenjene med Leasing Invest d.o.o. v stečaju, Koper, kot prodajalcem in Lazar Miro, do celote zastavljena v korist Deželne banke Slovenije d.d., matična številka 5349907, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 25.000,00 EUR z obrestmi po obrestni meri 6-mesečni Euribor + 2, ki je spremenljiva, ki se vrača v 60 mesečnih obrokih, od tega 59 obrokov v višini 416,00 EUR in zadnjim v višini 456,00 EUR, z zapadlostjo prvega obroka 10. 5. 2008 in zadnjega dne 10. 4. 2013 ter s končnim rokom zapadlosti celotne terjatve 10. 4. 2013 in z možnostjo predčasnega odpoklica, v višini zamudnih obresti ter stroškov ter z ostalimi pogoji plačila, kot izhajajo iz pogodbe o dolgoročnem kreditu številka 26/08-DK/KP z dne 24. 4. 2008 in iz notarskega zapisa, sporazuma o zastavi in ustanovitvi hipoteke na nevknjiženi nepremičnini po členu 250. Zakona o izvršbi in zavarovanju nika notarke Luin Janje iz Kopra, opravilna številka SV 161/08 z dne 25. 4. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti