Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

SV 177/08 Ob-4258/08 , Stran 1676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić iz Izole, opr. št. 177/08 z dne 22. 4. 2008, so bile nepremičnine, in sicer: – ident. št. 2626-3681-013 – stanovanje na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri 156,45 m2, – ident. št. 2626-3681-088 – shramba na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri 3,00 m2, – ident. št. 2626-3681-089 – shramba na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri 4,23 m2, – ident. št. 2626-3681-090 – shramba na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri 4,41 m2, – ident. št. 2626-3681-091 – parkirno mesto na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri 13,20 m2, – ident. št. 2626-3681-092 – parkirno mesto na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri 13,48 m2, ki se nahajajo v stavbi H11, ident. št. stavbe 2626-03681, z naslovom Izola, Južna cesta 93, ki stoji na parc. št. 3162/13, k.o. Izola, solast zastaviteljev Katarine Šmuc Berger, stanujoče Ulica Osvobodilne fronte 13, Izola in Blaža Bergerja, stanujočega Ulica Osvobodilne fronte 13, Izola, vsakega s solastninskim deležem do ene polovice, na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe št. 004/07, sklenjene dne 9. 3. 2007, med družbo TPC Livade, d.o.o. Izola, Južna cesta 101, Izola, kot prodajalcem ter Katarino Šmuc Berger in Blažem Bergerjem kot kupcema ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 21. 4. 2008, zastavljene v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve upnice po hipotekarni devizni kreditni pogodbi številka 949974 -004 z dne 22. 4. 2008, v višini 70.556,00 CHF, z vsemi pripadki, ki predstavljajo z vsemi pripadki, ki zajemajo pogodbene obresti v višini 3-mesečni Libor za CHF + 1,55% letno, morebitne zamudne obresti in ostale stroške, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, s končnim rokom zapadlosti 31. 5. 2018, z možnostjo predčasne zapadlosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti