Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 306-51/2008-7 Ob-4167/08 , Stran 1666
Urad RS za varstvo konkurence je dne 22. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da je nameravana koncentracija družb Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, in Stavbar IGM, proizvodnja gradbenega materiala, gradbeništvo, trgovina, nepremičnine, projektiranje in tehnično svetovanje ter storitve d.o.o., Miklavška cesta 40, 2311 Hoče, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Primorje d.d. v družbi Stavbar IGM d.o.o. na podlagi pogodbe o prenosu poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor gradbeništva, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.