Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 030330 Ob-4248/08 , Stran 1659
1. Predmet prodaje: – delovno vozilo MAN 19.272F, leto izdelave 1994, moč motorja 198 KW (čistilec kanalov); – delovno vozilo MAN 19.272F, leto izdelave 1992, moč motorja 198 KW (čistilec kanalov). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku. Prodajalec si pridržuje pravico, da se odloči za njemu najugodnejši način prodaje, in sicer ali bo prodal delovna vozila v kompletu ali posamezno. 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Uroš Pečaver, tel. 01/580-83-96, elektronski naslov: upecaver@vo-ka.si, ali Miha Jeras, tel. 01/580-83-32, elektronski naslov: mjeras@vo-ka.si. 5. Ogled delovnih vozil je možen dne 8. 5. 2008 med 10. in 12. uro, na naslovu CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za delovno vozilo – Ne odpiraj« na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 12. 5. 2008 do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno, – natančno navedbo delovnega vozila za katerega oddaja ponudbo. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Delovna vozila bodo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Kupec delovnega vozila je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti