Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 014-24/08-1 Ob-4218/08 , Stran 1652
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1), 11.,12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 24/03), razpisuje Občinski svet Občine Trbovlje kot ustanovitelj javnega zavoda, delovno mesto direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve: – visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične usmeritve, – najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi in organiziranju kulturnih projektov oziroma programov. Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor strokovno pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti. K prijavi morajo kandidati priložiti: – življenjepis, – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka, – program dela zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje – ne odpiraj«, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti