Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-36081/07 , Stran 1447
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2008/00015 z dne 4. 1. 2008 pod št. vložka 1/08510/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2118637 Firma: USNJENA KONFEKCIJA KONJICE, » V STEČAJU » proizvodnja usnjene konfekcije d.o.o. Skrajšana firma: USNJENA KONFEKCIJA KONJICE d.o.o. » v stečaju » Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Tovarniška 5, 3210 SLOVENSKE KONJICE Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Osebe, pooblaščene za zastopanje: steč. upravitelj HRAMEC RUDOLF, Prihova 18, 3331 NAZARJE, razrešitev: 20. 12. 2007. Razno: Vpiše se pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 8/2007 z dne 20. 12. 2007 ter prenehanje in izbris subjekta vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka.

AAA Zlata odličnost