Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-30548/07 , Stran 1447
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00791 z dne 7. 11. 2007 pri subjektu vpisa VIPOLL, Oprema za industrijo tekočin d.o.o., sedež: BUČEČOVCI 1A, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vpisanem pod vložno št. 1/00486/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE, SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPITALA IN POSLOVNEGA DELEŽA, SPREMEMBA POOBLAŠČENIH ZA ZASTOPANJE, SPREMEMBA PRIIMKA DRUŽBENICE s temile podatki: Matična številka: 5553652 Osnovni kapital: 83.458 EUR Ustanovitelji: ZVER MARIJA, BUČEČOVCI 1 A, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, osnovni vložek: 20.864,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 2004; ZVER SIMON, BUČEČOVCI 1 B, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, osnovni vložek: 20.864,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1994; ZVER STANISLAV ML., BAKOVCI, SOBOŠKA 6, 9000 MURSKA SOBOTA, osnovni vložek: 20.864,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1990; ZVER PANGERŠIČ SUZANA, BUČEČOVCI 1, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, osnovni vložek: 20.864,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1994. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZVER SIMON, BUČEČOVCI 1 B, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, imenovanje: 2. 10. 2007, zastopa posamično in brez omejitev; prokurist ZVER PANGERŠIČ SUZANA, BUČEČOVCI 1, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, razrešitev: 2. 10. 2007; direktor ZVER PANGERŠIČ SUZANA, BUČEČOVCI 1, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, imenovanje: 2. 10. 2007, zastopa posamično in brez omejitev. Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 2. 10. 2007 (SV 676/2007).

AAA Zlata odličnost