Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-36417/07 , Stran 1447
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00027 z dne 9. 1. 2008 pri subjektu vpisa APRIL proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Partizanska cesta 030, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/11289/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala družbe in osnovnega vložka ustanovitelja v EUR in Akta s temile podatki: Matična številka: 1695665 Osnovni kapital: 22.951 EUR Ustanovitelji: JAVORŠEK LJUBO, Zgornja Hajdina 47, 2288 HAJDINA, osnovni vložek: 22.951 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 2002. Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne 21. 12. 2007.

AAA Zlata odličnost