Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-35408/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/03332 z dne 24. 12. 2007 pri subjektu vpisa SALINAE MED, družba za proizvodnjo, storitve, trgovino in posredovanje d.o.o., sedež: Kidričeva ulica 2, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/12100/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe firme, osnovnih vložkov iz SIT v EUR, naslova ustanovitelja in Družbene pogodbe s temile podatki: Matična številka: 1982788 Firma: ZDRAVA NARAVA družba za proizvodnjo, storitve, trgovino in posredovanje d.o.o. Skrajšana firma: ZDRAVA NARAVA d.o.o. Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: DRAME ADOLF, Cesta na Roglo 011 E, 3214 ZREČE, osnovni vložek: 2.979,42 EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 7. 2004; MAK BOGDAN, Vodole 003 B, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.891,79 EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 7. 2004; RECEK BRANISLAV, Kidričeva ulica 002, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.891,79 EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 7. 2004. Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr. št. SV 2053/2007 z dne 5. 12. 2007.

AAA Zlata odličnost