Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-4541/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2006/02476 z dne 15. 2. 2007 pri subjektu vpisa AMIS, družba za telekomunikacije d.o.o., sedež: Tržaška cesta 85, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/09513/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa oddelitve z ustanovitvijo nove družbe GLOBTEL HOLDING d.o.o. s temile podatki: Matična številka: 5901430 Razno: Vpiše se oddelitev družbe in ustanovitev nove družbe GLOBTEL HOLDING, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 85, vpisana v registrski vložek 1/13276-00 pri Okrožnem sodišču v Mariboru, na podlagi delitvenega načrta. Upniki prenosne družbe imajo pravico v 6 mesecih od te objave zahtevati od vseh, pri delitvi udeleženih družb, zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če je zaradi oddelitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost