Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-36225/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/15887 z dne 7. 1. 2008 pri subjektu vpisa JONI KRAJNC družba za trgovino in storitve, k.d., Trzin, sedež: Mlakarjeva 63, 1234 TRZIN, MENGEŠ, vpisanem pod vložno št. 1/27141/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., sprememba firme, skrajšane firme, podatkov ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in podatkov zastopnikov s temile podatki: Matična številka: 5928184 Firma: JONI KRAJNC družba za trgovino in storitve d.o.o. Skrajšana firma: JONI KRAJNC d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Osnovni kapital: 7.508,36 EUR Ustanovitelji: KRAJNC BRIJONA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 1. 2008; KRANJC ILONKA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop: 7. 1. 2008; KRAJNC BRIJONA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.754,18 EUR, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 2008; KRAJNC ILONKA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.754,18 EUR, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 2008. Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist KRAJNC BRIJONA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 12. 2007; direktor KRANJC ILONKA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 12. 2007, zastopa brez omejitev; prokurist KRAJNC BRIJONA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 12. 2007; direktor KRAJNC ILONKA, Nanoška 18, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 12. 2007. Razno: Preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.

AAA Zlata odličnost