Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-35016/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/13264 z dne 20. 12. 2007 pri subjektu vpisa STE Energetika d.o.o., sedež: Cankarjevo nabrežje 1, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/45785/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro, sprememba zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 2258366 Osnovni kapital: 9.000 EUR Ustanovitelji: TRAFIGURA ELECTRICITY ITALIA S.p.A., via Enrico Stendhal 63, MILANO, osnovni vložek: 9.000 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 2006. Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist MIHAEL ERAY TAHIR, Untere Hauptstrasse 20, OBERHAUSEN RHEINLAND PFALZ, imenovanje: 26. 9. 2007. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi družbe z dne 26. 9. 2007.

AAA Zlata odličnost