Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-34521/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/14273 z dne 17. 12. 2007 pri subjektu vpisa DOK, družba za storitve d.o.o., sedež: Jamova cesta 105, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/37416/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro, sprememba osnovnega kapitala, sprememba deleža, sprememba akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 1797832 Osnovni kapital: 72.351,37 EUR Ustanovitelji: KLJAIĆ MIRJANA, Cesta v Pečale 32, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 12.936 EUR, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 2005; KLJAIĆ MIRJANA, Cesta v Pečale 32, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 59.415,37 EUR, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 2007. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 8. 11. 2007.

AAA Zlata odličnost