Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-34497/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/15135 z dne 17. 12. 2007 pri subjektu vpisa SKUPNOST LASTNIKOV TURJAŠKO NASELJE 16 Kočevje, sedež: Turjaško naselje 16, 1330 KOČEVJE, vpisanem pod vložno št. 1/41093/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev s temile podatki: Matična številka: 2054167 Ustanovitelji: IRT MAJDA, Turjaško naselje 16, 1330 KOČEVJE, osnovni vložek: 0 SIT, ostalo, izstop: 4. 9. 2007; ĆORIĆ ALEKSANDER, Turjaško naselje 16, 1330 KOČEVJE, osnovni vložek: 0 EUR, ostalo, vstop: 4. 9. 2007.

AAA Zlata odličnost