Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-27525/07 , Stran 1446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/10055 z dne 4. 10. 2007 pri subjektu vpisa MEGANA, neodvisna prodajno posredniška agencija, d.o.o., sedež: Dvoržakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/43885/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenikov in vpis prehoda na euro, sprememba deležev, zastopnika, sprememba družbene pogodbe s temile podatki: Matična številka: 2188694 Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: BIZJAK ANTON, Bergantova ulica 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.921 EUR, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 2006; MAZIJ MATEVŽ, Velike Bloke 60 A, 1385 NOVA VAS, osnovni vložek: 2.921 EUR, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 2006; VATOVEC EDVIN, Ulica prekomorskih brigad 7, 6215 DIVAČA, osnovni vložek: 2.921 EUR, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BIZJAK ANTON, Bergantova ulica 2, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2007, zastopa posamično; prokurist MAZIJ MATEVŽ, Velike Bloke 60 A, 1385 NOVA VAS, razrešitev: 26. 6. 2007; direktor MAZIJ MATEVŽ, Velike Bloke 60 A, 1385 NOVA VAS, imenovanje: 26. 6. 2007, zastopa samostojno. Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 26. 6. 2007.

AAA Zlata odličnost