Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-18976/07 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/04250 z dne 21. 6. 2007 pri subjektu vpisa K2A, d.o.o., trgovina, proizvodnja in poslovne storitve, Ljubljana, sedež: Pregljeva 29, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/11232/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, poslovnega naslova, vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka na euro, sprememba akta s temile podatki: Matična številka: 5462487 Firma: K2A, d.o.o., trgovina, proizvodnja in poslovne storitve Skrajšana firma: K2A, d.o.o. Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 10.386,41 EUR Ustanovitelji: KOZLINA ANŽE, Pregljeva 29, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 10.386,41 EUR, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 2005. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 15. 5. 2007.

AAA Zlata odličnost