Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-1603/08 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00581 z dne 23. 1. 2008 pri subjektu vpisa CERON, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Stegne 21c, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/48872/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža, družbenikov, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 2366061 Sedež: Ob Sotli 19, 3252 ROGATEC Ustanovitelji: REGENT-KNEZ, storitve in trgovina, d.o.o., Petkova ulica 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, izstop: 16. 1. 2008; NOVAK BUDIMIR, Ob Sotli 19, 3252 ROGATEC, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2008. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KNEZ KSENJA, Senožeče 82B, 6224 SENOŽEČE, razrešitev: 16. 1. 2008, zastopa samostojno; direktor NOVAK BUDIMIR, Ob Sotli 19, 3252 ROGATEC, imenovanje: 16. 1. 2008, zastopa posamično. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 16. 1. 2008.

AAA Zlata odličnost