Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-869/08 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00479 z dne 18. 1. 2008 pri subjektu vpisa PSD prevajalske storitve d.o.o., sedež: Kvedrova cesta 20, 1122 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/42604/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka na euro, sprememba poslovnega naslova in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 2147629 Sedež: Kvedrova cesta 5 A, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 8.763,14 EUR Ustanovitelji: ŠIBANC DRAGAN, Kvedrova cesta 20, 1122 LJUBLJANA, osnovni vložek: 8.763,14 EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 8. 2005. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 16. 1. 2008.

AAA Zlata odličnost