Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-734/07 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2006/14360 z dne 29. 12. 2006 pri subjektu vpisa PEKARNA VRHNIKA d.d., sedež: Idrijska 21, 1360 VRHNIKA, vpisanem pod vložno št. 1/07702/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prenehanje zaradi pripojitve k družbi ŽITO d.d. Ljubljana (vl. št. 1/07694/00) s temile podatki: Matična številka: 5081769 Razno: Prenehanje zaradi pripojitve k družbi ŽITO prehrambena industrija, d.d. Ljubljana, Šmartinska 154, vložna številka 1/07694/00 na podlagi pripojitvene pogodbe, opr. št. SV 2000/2006 z dne 15. 11. 2006. Upniki vseh družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost