Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-622/08 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/14768 z dne 16. 1. 2008 pri subjektu vpisa AEL Podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Domžale, Zoisova ulica 30, sedež: Vir, Zoisova ulica 30, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod vložno št. 1/29489/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala na euro, sprememba družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 1197720 Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: SUŠNIK STANKO, Vir, Zoisova ulica 30, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 11. 2007; SUŠNIK JURE, Vir, Zoisova ulica 30, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SUŠNIK STANKO, Vir, Zoisova ulica 30, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 20. 11. 2007, zastopa brez omejitev; direktor SUŠNIK JURE, Vir, Zoisova ulica 30, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 20. 11. 2007. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 20. 11. 2007.

AAA Zlata odličnost