Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-364/08 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/14540 z dne 14. 1. 2008 pri subjektu vpisa MARGENTO STORITVE, družba za opravljanje storitev elektronskega plačevanja, d.o.o., sedež: Brnčičeva ulica 31, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/35415/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenikov in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 1674005 Ustanovitelji: ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav, Cesta Otona Župančiča 23 a, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 23 a, 1410 ZAGORJE OB SAVI, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, izstop: 19. 11. 2007; MARGENTO B.V., Naritaweg 165 Telestone 8, AMSTERDAM, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 2007. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi družbe z dne 19. 11. 2007.

AAA Zlata odličnost