Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-178/08 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/15328 z dne 10. 1. 2008 pri subjektu vpisa ZIKOM zastopstvo, inženiring, trgovina, d.o.o., sedež: Betajnova 51, 1360 VRHNIKA, vpisanem pod vložno št. 1/27596/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki: Matična številka: 5935296 Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GUTNIK GABRIJEL, Betajnova 51, 1360 VRHNIKA, razrešitev: 1. 12. 2007; direktor PREBIL KATJA, Ljubljanska 87, 1354 HORJUL, imenovanje: 1. 12. 2007.

AAA Zlata odličnost