Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-30735/07 , Stran 1445
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s sklepom Srg št. 2007/00467 z dne 8. 11. 2007 pri subjektu vpisa KANU INŽENIRING proizvodnja in trženje izdelkov iz poliestra d.o.o., sedež: Veliki Podlog n.h., 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vpisanem pod vložno št. 1/04490/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prehoda osnovnega kapitala iz SIT v EUR, sprememba zastopnika s temile podatki: Matična številka: 2147092 Osnovni kapital: 8.763,15 EUR Ustanovitelji: MUHIČ JOŽE, Vihre 47, 8216 MIRNA PEČ, osnovni vložek: 8.763,15 EUR, ne odgovarja, vstop: 12. 8. 2005. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŽIBERT VINKO, Ljubljanska cesta 27 a, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, razrešitev: 1. 10. 2007; prokurist MUHIČ JOŽE, Vihre 47, 8216 MIRNA PEČ, razrešitev: 29. 10. 2007; direktor MUHIČ JOŽE, Vihre 47, 8216 MIRNA PEČ, imenovanje: 29. 10. 2007, zastopa samostojno, brez omejitev.

AAA Zlata odličnost