Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-33749/07 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/02614 z dne 7. 12. 2007 pri subjektu vpisa ISKRA MEHANIZMI, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica, sedež: LIPNICA 8, 4245 KROPA, vpisanem pod vložno št. 1/01290/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembe statuta s temile podatki: Matična številka: 5045134 Osnovni kapital: 832.553 EUR Skupščinski sklep: Sprememba statuta z dne 3. 12. 2007.

AAA Zlata odličnost