Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-95/08 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2008/00033 z dne 10. 1. 2008 pri subjektu vpisa SALUTAS d.o.o., družba za poslovno svetovanje, sedež: Gorenjska 52, Ribno, 4260 BLED, vpisanem pod vložno št. 1/08763/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa prokurista s temile podatki: Matična številka: 2302900 Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist VITEZ RENATA, Štihova 15, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 7. 1. 2008, zastopa samostojno in neomejeno.

AAA Zlata odličnost