Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-35945/07 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01920 z dne 31. 12. 2007 pri subjektu vpisa GEA MANAGEMENT, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., sedež: Trg Brolo 9, 6000 KOPER, vpisanem pod vložno št. 1/05783/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis pripojitve pri prevzemni družbi, prehod osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na eure, sprememba družbene pogodbe s temile podatki: Matična številka: 1511114 Osnovni kapital: 17.109 EUR Ustanovitelji: KAČINARI MARCEL, Kidričeva ulica 35, 6000 KOPER, osnovni vložek: 11.976,30 EUR, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 2000; KAČINARI MOJCA, Kidričeva ulica 35, 6000 KOPER, osnovni vložek: 5.132,70 EUR, ne odgovarja, vstop: 28. 7. 2006. Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 1. 10. 2007. Razno: Vpiše se pripojitev družbe TRGOVSKO PODJETJE SOČA d.d. Koper, Pristaniška 4, vložna številka 1/00632/00, matična številka 5024714, na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost