Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-35944/07 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01921 z dne 31. 12. 2007 pri subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE SOČA d.d. Koper, sedež: Pristaniška 4, 6000 KOPER, vpisanem pod vložno št. 1/00632/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prenehanje prevzete družbe s temile podatki: Matična številka: 5024714 Razno: Prenehanje družbe zaradi njene pripojitve k družbi GEA MANAGEMENT, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Trg Brolo 9, Koper, vložna št. 1/05783/00, matična št. 1511114, na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost