Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-552/08 , Stran 1443
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2008/00080 z dne 16. 1. 2008 pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE, sedež: Gregorčičeva 6, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št. 1/00098/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki: Matična številka: 5056993 Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PETERMAN JANJA, Pucova 1, 3000 CELJE, razrešitev: 30. 12. 2007, zastopa brez omejitev; direktor BEZENŠEK LALIĆ OLGA, Jamova ul. 8, 3000 CELJE, imenovanje: 31. 12. 2007, zastopa samostojno.

AAA Zlata odličnost