Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-36492/07 , Stran 1443
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/03221 z dne 9. 1. 2008 pod št. vložka 1/13859/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2352745 Firma: KLJUČAVNIČARSTVO VALAND, splošno ključavničarstvo, d.o.o. Skrajšana firma: KLJUČAVNIČARSTVO VALAND d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Šarhova 39, Gaj, 2331 PRAGERSKO Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: VALAND STOJAN, Šarhova ulica 46, Gaj, 2331 PRAGERSKO, osnovni vložek: 876,30 EUR, ne odgovarja, vstop 9. 1. 2008; VALAND VLADIMIR, Šarhova ulica 39, Gaj, 2331 PRAGERSKO, osnovni vložek: 7.886,70 EUR, ne odgovarja, vstop 9. 1. 2008. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VALAND STOJAN, Šarhova ulica 46, Gaj, 2331 PRAGERSKO, imenovanje: 9. 1. 2008, brez omejitev; prokurist VALAND VLADIMIR, Šarhova ulica 39, Gaj, 2331 PRAGERSKO, imenovanje: 9. 1. 2008. Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr. št. SV 1053/07 z dne 15. 11. 2007 in Aneks k Družbeni pogodbi opr. št. SV 1053/07-1 z dne 24. 12. 2007.

AAA Zlata odličnost